Konsten och hantverket smide i Stockholm

11 mars 2024 Veronica Urena

editorial

Smide är en urgammal hantverkskonst som spelat en avgörande roll i människans historia, från de första enkla verktygen till dagens avancerade konstruktioner. Genom att manipulera metall under extrema temperaturer har smeder sedan årtusenden tillbaka skapat både bruksföremål och konstverk. Det är en konstform som förenar styrka med precision och skönhet med funktionalitet, och där äldre tekniker möter modern design.

Smideshistoria

Ursprunget av smidet

Smide har anor från bronsåldern och järnåldern där det utvecklades främst för att tillverka vapen och verktyg. Med tiden blev teknikerna för smide allt mer avancerade och smeden kom att bli en viktig figur i samhället. Under medeltiden var smide centralt i tillverkning av rustningar, svärd och olika sorters redskap, vilket gjorde smeden till en högt respekterad yrkesman.

Utvecklingen genom tiderna

Teknikerna inom smide har utvecklats markant genom århundradena. I takt med den industriella revolutionen introducerades nya metoder och maskiner, vilket gjorde det möjligt att massproducera smidda föremål. Trots detta har det traditionella hantverkets smide bevarats och är idag uppskattat för sitt kulturella och konstnärliga värde.

Tekniker och material

Vanliga smidestekniker i Stockholm

Bland de vanligaste teknikerna i smide i Stockholm hittar vi smältning, hamring, böjning, vridning och lödning. Var och en av dessa tekniker kräver specifika färdigheter och verktyg, och det är dessa processer som ger liv åt metallens många former och användningsområden.

Materialval

De mest använda materialen i smide är järn, stål, koppar och brons. Dessa material har olika egenskaper som smeder utnyttjar för att skapa föremål med önskad styrka, flexibilitet och utseende. Avsikten bakom valet av material styr också tekniken som används och det slutliga resultatet av det smidda arbetet.

smide

Smide i nutid

Smide som yrke och konstform idag

Även om moderna tillverkningsmetoder och material har förändrat hantverket, så lever traditionellt smide vidare. Idag är det en blandning av yrkesmässigt arbete och konstform där allt från skräddarsydda grindar och balkongräcken till skulpturer och konstnärliga installationer framställs. Det finns både yrkessmeder och konstsmeder som levererar allt från praktiska till estetiskt tilltalande smidesprodukter.

Digitaliseringens påverkan på smide

Digital teknologi har även påverkat smidesindustrin genom att till exempel CAD-program (Computer-Aided Design) underlättar designers att skapa detaljerade smidesritningar. CNC-maskiner (Computer Numerical Control) tillåter sedan utförande av mycket exakta snitt och former i metallbaserade material. Dock krävs det fortfarande kunskap och skicklighet för att avsluta och finjustera dessa produkter för hand.

Modernt smide

Det finns flera företag som står med ena foten stadigt förankrad i smidets traditioner medan den andra strävar efter att integrera moderna tekniker och design i sina smidesprodukter. Med en passion för hantverket och en imponerande bredd av färdigheter erbjuder de skräddarsydda lösningar som kombinerar funktionalitet med en estetisk kvalitet som kan förvandla både inre och yttre miljöer.

Fler nyheter