Vad är en energideklaration och varför är den viktig

12 juni 2024 Lotta Alberius

editorial

Energideklarationen är ett viktigt verktyg för energieffektivisering och en vägledning för fastighetsägare, köpare och hyresgäster. Dokumentet innehåller värdefull information om en byggnads energiprestanda och ger förslag på åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. I takt med att miljömedvetenheten ökar och efterfrågan på hållbara boenden växer, blir energideklarationen än mer avgörande. Dess funktion och de regler som gäller för dess utfärdande är viktiga att förstå för alla som äger eller planerar att äga en fastighet.

Vad innebär en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som tydligt redogör för en fastighets energianvändning. I Sverige är det lag på att såväl nya som befintliga byggnader ska energideklareras. Enligt lagstiftningen ska energideklarationen utföras av en certifierad energiexpert och den måste uppdateras vart tionde år eller vid större förändringar i fastigheten som påverkar energianvändningen.

Syftet med energideklarationen är mångfacetterat. Den hjälper till att identifiera och åskådliggöra en byggnads energistatus, stimulera intresset för energibesparingsåtgärder och därigenom bidra till Sveriges mål om ett mer energieffektivt samhälle. För köpare och hyresgäster fungerar deklarationen som en indikation på framtida energikostnader och en trygghet när de väljer ny bostad.

Energideklarationen innehåller uppgifter om bland annat byggnadens uppvärmningssystem, energianvändning, inomhusklimat och förslag på energibesparande åtgärder. Att fastigheten har en hög energistandard kan inte bara minska driftskostnaderna utan också öka fastighetens värde och attraktivitet på marknaden.

Processen för att få en energideklaration

Att få en energideklaration utförd är en relativt enkel process som innebär att man anlitar en certifierad energiexpert. Energiexperten gör en noggrann genomgång av fastigheten, analyserar den befintliga energianvändningen och samlar in data för att beräkna byggnadens energiprestanda.

När insamlingen och analysen är klar sammanställs energideklarationen. Den inkluderar vanligtvis en energiklassificering som baseras på en skala från A (mycket låg energianvändning) till G (mycket hög energianvändning). Energiexperten ger även konkreta förslag på förbättringar som kan minska energianvändningen och därmed kostnaderna.

Det är viktigt att välja en pålitlig och erfaren energiexpert eftersom energideklarationens kvalitet och noggrannhet kommer att ha direkt påverkan på fastighetsägarens beslutsunderlag för framtida energisparande investeringar.

Fördelarna med en energideklaration

Att genomföra en energideklaration kommer med flera fördelar. Först och främst ökar den medvetenheten om fastighetens energianvändning vilket kan leda till lägre driftskostnader och en minskad miljöpåverkan. För fastighetsägaren kan en god energiprestanda vara ett säljargument som tillför värde till fastigheten.

energideklaration

Vidare kan genomförandet av de energibesparande åtgärderna som föreslås i energideklarationen resultera i en högre komfort i byggnaden. Exempelvis kan förbättrad isolering leda till en jämnare inomhustemperatur och mindre buller utifrån. Dessutom kan investeringar i energieffektivitet berättiga till olika former av ekonomiska stöd och subventioner.

Slutligen spelar energideklarationen en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna. Genom att aktivt arbeta för att minska energianvändningen bidrar fastighetsägare och hyresgäster till att minska utsläppen av växthusgaser.

Sammanfattning och var du kan få hjälp

Sammanfattningsvis utgör energideklarationen ett centralt dokument som hjälper fastighetsägare att förstå och förbättra sina byggnaders energiprestanda, samtidigt som det bistår köpare och hyresgäster i deras beslutsprocess. Det är en viktig pusselbit i strävan mot en mer energieffektiv och hållbar framtid.

Om du behöver hjälp med energideklaration för din fastighet, rekommenderas du att kontakta Larsson Energi på Larsson Energi. De är specialiserade på energi och erbjuder skräddarsydd service för att optimera din fastighets energiprestanda. Med deras professionella assistans kan du säkra att din fastighet inte bara lever upp till lagkraven utan även bidrar positivt till miljön och din plånbok.

Fler nyheter