Vad gör en elektriker?

22 januari 2024 Veronica Urena

Elektrikern är en specialist inom elteknikens område och spelar en avgörande roll i att säkerställa att samhällen och företag kan fungera oavbrutet. Genom att underhålla och installera elektriska system bidrar elektriker till säkerheten och bekvämligheten i vardagen. Denna artikel kommer att utforska elektrikerrollen djupare, undersöka de olika typerna av elektriker och uppdrag de kan utföra, samt ge inblick i hur man hittar en pålitlig elektrikertjänst.

Elektrikerns roll och ansvarsområden

Elektriker är yrkesmän som är specialiserade på att installera, underhålla och reparera elektriska system. Deras arbete är grundläggande i så gott som alla aspekter av det moderna samhället, alltifrån att se till att belysningen i våra hem fungerar till att industrimaskiner körs säkert och effektivt. Elektrikerns dagliga arbetsuppgifter kan variera stort, men inkluderar vanligen att dra kablar, installera eluttag, felsöka elektriska problem och säkerställa att elsystemen följer nuvarande säkerhetsstandarder.

Elektriker måste ständigt uppdatera sina kunskaper för att kunna implementera de senaste teknologiska innovationerna samt följa nya regler och standarder inom el-säkerhet. Dessutom krävs det av elektriker att de kan läsa komplexa scheman och blåkopior samt ha god förståelse för byggnadskonstruktion och elinstallationer.

Elektriker

Utbildning och certifiering av elektriker

För att bli en kvalificerad elektriker krävs det oftast både teoretisk och praktisk utbildning. I Sverige måste man genomgå en elektrikerutbildning på gymnasienivå eller en KY-utbildning följt av lärlingstid för att få de kunskaper som krävs för yrket. Efter flera års erfarenhet och ytterligare tester kan en elektriker sedan bli certifierad. Certifieringen är ett bevis på att elektrikern har de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta självständigt och ansvarsfullt med elektriska installationer.

En viktig del i elektrikerns utbildning är att lära sig de lagar och regler som styr elektriska installationer. Detta inkluderar bland annat kännedom om Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt att alltid följa de nationella elsäkerhetslagarna. Detta är nödvändigt för att minimera riskerna för elolyckor och brand.

De olika typerna av elektriker och deras arbetsområden

Elektrikeryrket är brett, och det finns olika specialiseringar inom yrket. Bland de vanligaste typerna av elektriker finns:

Installations-/serviceelektriker: Arbetar ofta med installation och underhåll i bostäder och kommersiella byggnader.

Industrielektriker: Fokuserar på installation och underhåll av elektriska system inom industriella miljöer.

Larm- och säkerhetselektriker: Specialiserade på att installera och underhålla säkerhetssystem som larm, övervakningskameror och passersystem.

Dessutom kan man hitta elektriker som är specialiserade på solenergisystem, data- och telekommunikation samt automation. Varje specialisering kräver sin egen uppsättning färdigheter och teknisk kunskap, och ofta behöver elektriker fortsätta sin utbildning för att hålla sig uppdaterade inom sitt expertisområde.

Fler nyheter